Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2020

 • Zarządzenie Nr 118/20 z dnia 16 września w sprawie powołania Komisji do oceny przygotowania obiektów PUZ we Włocławku do roku akademickiego 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 117/20 z dnia 16 września  w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego PUZ we Włocławku na rok 2020
 • Zarządzenie Nr 116/20 z dnia 15 września w sprawie zasad prowadzenia gospodarki samochodowej w PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 115/20 z dnia 15 września zmieniające w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w PUZ we Włocławku, w roku akademickim 2020/2021oraz powołania Biura rekrutacyjnego
 • Zarządzenie Nr 114/20 z dnia 15 września w sprawie powołania Rady Wydawniczej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 113/20 z dnia 15 września w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 112/20 z dnia 11 września w sprawie powołania Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024
 • Zarządzenie Nr 111/20 z dnia 11 września w sprawie powołania Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni  Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024
 • Zarządzenie Nr 110/20 z dnia 11 września w sprawie zasad dokumentowania przydziału i rozliczeń zajęć dydaktycznych realizowanych w PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 109/20 z dnia 11 września zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. realizacji Strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 108/20 z dnia 11 września w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 107/20 z dnia 11 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Inżynierii Zarządzania
 • Zarządzenie Nr 106/20 z dnia 11 września w sprawie utworzenia Zakładu Inżynierii Zarządzania w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych
 • Zarządzenie Nr 105/20 z dnia 11 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Nowych Mediów
 • Zarządzenie Nr 104/20 z dnia 09 września w sprawie Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w PUZ we Włocławku w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 103/20 z dnia 07 września w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego"
 • Zarządzenie Nr 102/20 z dnia 07 września w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Komisji Bioetycznej przy PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 101/20 z dnia 01 września w sprawie określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych do spraw zatrudnienia nauczycieli akademickich w PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 100/20 z dnia 01 września w sprawie powołania komisji do spraw oceny dorobku zawodowego i określenia trybu jej pracy
 • Zarządzenie Nr 99/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Zarządzania
 • Zarządzenie Nr 98/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Pedagogiki
 • Zarządzenie Nr 97/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Nowych Mediów
 • Zarządzenie Nr 96/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn
 • Zarządzenie Nr 95/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Informatyki
 • Zarządzenie Nr 94/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Finansów i Rachunkowości
 • Zarządzenie Nr 93/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Filologii Angielskiej
 • Zarządzenie Nr 92/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Administracji
 • Zarządzenie Nr 91/20 z dnia 01 września w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w INoZ
 • Zarządzenie Nr 90/20 z dnia 01 września w sprawie ustalenia symboli literowych jednostek organizacyjnych, działów i samodzielnych stanowisk pracy PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 89/20 z dnia 01 września w sprawie Regulaminu Organizacyjnego PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 88/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Centrum Studiów Podyplomowych
 • Zarządzenie Nr 87/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Redaktora Naczelnego Wydawnictwa PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 86/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn
 • Zarządzenie Nr 85/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Administracji
 • Zarządzenie Nr 84/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Filologii Angielskiej
 • Zarządzenie Nr 83/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości
 • Zarządzenie Nr 82/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Informatyki
 • Zarządzenie Nr 81/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Nowych Mediów
 • Zarządzenie Nr 80/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Pedagogiki
 • Zarządzenie Nr 79/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Zakładu Zarządzania
 • Zarządzenie Nr 78/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych
 • Zarządzenie Nr 77/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Zarządzenie Nr 76/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Dyr. Biblioteki PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 75/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Dyr. Administracyjnego
 • Zarządzenie Nr 74/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Dyr. Instytutu Humanistycznego
 • Zarządzenie Nr 73/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Zastępcy Dyr. Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych
 • Zarządzenie Nr 72/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Dyr. Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych
 • Zarządzenie Nr 71/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Dyr. Instytutu Nauk o Zdrowiu
 • Zarządzenie Nr 70/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Pełnomocnika Rektora do spraw Działalności Naukowej
 • Zarządzenie Nr 69/20 z dnia 01 września w sprawie powołania Prorektora ds.. Nauczania i studentów PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 68/20 z dnia 18 sierpnia w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo –wychowawczych przez Przedszkole Akademickie
 • Zarządzenie Nr 67/20 z dnia 28 lipca w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 66/20 z dnia 10 lipca w sprawie wprowadzenia STOPNIA ALARMOWEGO W PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ WE WŁOCŁAWKU
 • Zarządzenie Nr 65/20 z dnia 06 lipca zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. realizacji Strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 64/20 z dnia 06 lipca w sprawie ustalenia wysokości stawek za godziny ponadwymiarowe w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 63/20 z dnia 30 czerwca w sprawie ustalenia godzin pracy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
 • Zarządzenie Nr 62/20 z dnia 30 czerwca w sprawie ewidencjonowania druków ścisłego zarachowania związanych z tokiem studiów oraz ich prawidłowego przechowywania
 • Zarządzenie Nr 61/20 z dnia 30 czerwca w sprawie zasad gospodarowania pozostałymi drukami ścisłego zarachowania 
 • Zarządzenie Nr 60/20 z dnia 30 czerwca w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 59/20 z dnia 23 czerwca w sprawie  planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2020
 • Zarządzenie Nr 58/20 z dnia 23 czerwca w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego Wydawnictwa Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 
 • Zarządzenie Nr 57/20 z dnia 23 czerwca w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2020/2021 
 • Zarządzenie Nr 56/20 z dnia 23 czerwca w sprawie podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2020
 • Zarządzenie Nr 55/20 z dnia 23 czerwca w sprawie przyznania dodatkowego  wynagrodzenia za udział w pracach związanych                      z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 54/20 z dnia 23 czerwca w sprawie wprowadzenia Regulaminu zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 53/20 z dnia 16 czerwca w sprawie podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020 w sytuacji występowania COVID-19.
 • Zarządzenie Nr 52/20 z dnia 08 czerwca w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 51/20 z dnia 08 czerwca w sprawie szczególnych zasad pobierania opłat od studentów w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
 • Zarządzenie Nr 50/20 z dnia 02 czerwca w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia w celu prowadzenie badań dotyczących losów zawodowych absolwentów
 • Zarządzenie Nr 49/20 z dnia 02 czerwca w sprawie wprowadzenia Regulaminu podejmowania studiów przez osoby niebędące obywatelami polskimi (cudzoziemców) w Państwowej Uczelni Zawodowej w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 48/20 z dnia 01 czerwca w sprawie  ustalenia wysokości opłaty za postępowanie związane z  potwierdzeniem efektów uczenia się w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 47/20 z dnia 01 czerwca w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sprządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku"
 • Zarządzenie Nr 46/20 z dnia 27 maja w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 45/20 z dnia 27 maja w sprawie wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Państwowej Uczelni Zawodowej               we Włocławku, w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 44/20 z dnia 25 maja zmieniające zarządzenie w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 43/20 z dnia 20 maja w sprawie szczegółowych rozwiązań związanych z obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w czasie trwania epidemii COVID-19
 • Zarządzenie Nr 42/20 z dnia 20 maja w sprawie ustalenia wzoru podań o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w PUZ we Włocławku, w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 41/20 z dnia 20 maja w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 40/20 z dnia 20 maja w sprawie sposobu postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem sposobu dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów ubiegających się o przyjęcie  na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Nr 39/20 z dnia 20 maja w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2020/2021 oraz powołania Biura rekrutacyjnego
 • Zarządzenie Nr 38/20 z dnia 7 maja w sprawie wprowadzenia „Zasad korzystania z kart płatniczych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”
 • Zarządzenie Rektora Nr 37/20 z dnia 7 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarki kasowej  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 36/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac związanych z opracowaniem tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności  na studiach pierwszego i drugiego stopnia  oraz na jednolitych studiach magisterskich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021
 • Zarządzenie Rektora Nr 35/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczegółowych procedur rachunkowości oraz obiegu dokumentów księgowych dla projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pod nazwą „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Zarządzenie Rektora Nr 34/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu projektowego do zarządzania projektem „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego”
 • Zarządzenie Rektora Nr 33/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Programu Rozwojowego w ramach projektu  „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ
 • Zarządzenie Rektora Nr 32/20 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania w projekcie  „Zwiększenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo w PUZ we Włocławku poprzez rozwój MCSM oraz wdrożenie programu rozwojowego”
 • Zarządzenie Rektora Nr 31/20 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie sposobu organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Zarządzenie Rektora Nr 30/20 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie pobierania opłat za usługi opiekuńczo-wychowawcze w Przedszkolu Akademickim Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w okresie epidemii COVID – 19
 • Zarządzenie Rektora Nr 29/20 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 28/20 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2019/2020
 • Zarządzenie Rektora Nr 27/20 z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 26/20 z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 25/20 z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie wprowadzania Regulaminu przyznawania "mini grantów" na działalność dydaktyczną
 • Zarządzenie Rektora Nr 24/20 z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 23/20 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zasad prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19
 • Zarządzenie Rektora Nr 22/20 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 21/20 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo –wychowawczych przez Przedszkole Akademickie
 • Zarządzenie Rektora Nr 20/20 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru karty obiegowej dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 19/20 z dnia 2 marca 2020 roku w sprawie ogólnych zasad dotyczących raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w tym harmonogramu raportowania i zakresu danych oraz nadawania uprawnień
 • Zarządzenie Rektora Nr 18/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany organizacji roku akademickiego 2019/2020 w PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 17/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w PA przy PUZ we Włocławku na rok szkolny 2020/2021
 • Zarządzenie Rektora Nr 16/20 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie trybu udzielania   nauczycielom   akademickim   zgody   na   dodatkowe zatrudnienie   w   ramach   stosunku   pracy   u   innego   pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukową oraz trybu zawiadamiania o podjęciu działalności gospodarczej
 • Zarządzenie Rektora Nr 15/20 z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Regulaminie pracy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 14/20 z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia
 • Zarządzenie Rektora Nr 13/20 z dnia 4 lutego 2020 roku w sprawie określenia wysokości ulgi na usługi opiekuńczo-wychowawcze dla pracowników Uczelni w PA              
 • Zarządzenie Rektora Nr 12/20 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2020 roku zadań "Strategii rozwoju PUZ we Włocławku na lata 2016-2020"
 • Zarządzenie Rektora Nr 11/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej  we Włocławku na 2020 rok
 • Zarządzenie Rektora Nr 10/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia zmian planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej  we Włocławku na 2019 rok
 • Zarządzenie Rektora Nr 9/20 z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów Menedżerskie studia Finansowo-Prawne o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Zarządzenie Rektora Nr 8/20 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego utworzenia Stałego Dyżuru Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 7/20 z dnia 27 stycznia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. realizacji Strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 6/20 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie utworzenia kierunku studiów Zarządzanie procesami produkcyjnymi o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021
 • Zarządzenie Rektora Nr 5/20 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia STOPNIA ALARMOWEGO W PUZ WE WŁOCŁAWKU
 • Zarządzenie Rektora Nr 4/20 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Administratora systemów informatycznych
 • Zarządzenie Rektora Nr 3/20 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie dodatku zadaniowego dla nauczycieli akademickich za sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi w PUZ we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 2/20 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Pedagogiki i Zakładzie Nowych Mediów          
 • Zarządzenie Rektora Nr 1/20 z dnia 14 stycznia 2020 roku w sprawie Systemu Kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku