Przejdź do treści strony WCAG

Rektor

REKTOR
Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka

 

Kontakt: Biuro Rektora
ul. 3-go Maja 17 p. 22
tel.: 54 231-60-80 wew.22
e-mail:

Rektor jako najwyższy jednoosobowy organ Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub Statut do kompetencji Senatu lub Kanclerza.