Przejdź do treści strony

PUZ we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”). W związku z powyższym, przedstawiamy poniżej informację dotyczącą przetwarzania przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową we Włocławku danych osobowych zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia.

 • Administrator danych

Administratorem danych czyli podmiotem decydującym, o tym jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku reprezentowana przez Rektora, z siedzibą we Włocławku przy ul. 3 maja 17. 
W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących Państwa danych osobowych.
Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając maila na adres: iod@pwsz.wloclawek.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny:  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. 3 maja 17.

 • Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań Biblioteki Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej we Włocławku. 

 • Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a po tym okresie przez 24 miesiące w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki. 

 • Odbiorcy Państwa danych

Odbiorcami Państwa danych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty, które będą przetwarzały dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy. 
Państwa prawa związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu spełnienie praw wynikających z RODO tj. 
prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie - jeśli do przetwarzania doszło na podstawie zgody.

 • Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z usług biblioteki. 

 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Informacje o przetwarzaniu danych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Metryczka
 • wytworzono:
  01-04-2019
  przez: Jarosław Struś
 • opublikowano:
  01-04-2019 08:55
  przez: Jarosław Struś
 • zmodyfikowano:
  01-04-2019 08:57
  przez: Jarosław Struś
 • podmiot udostępniający:
  PWSZ we Włocławku
  odwiedzin: 578
Dane jednostki:

PUZ we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. 3 Maja 17
NIP: 888-26-92-150 REGON: 911266951

Dane kontaktowe:

tel.: 054/231 60 80
fax: 054/231 43 52
e-mail: kancelaria@pwsz.wloclawek.pl
strona www: www.pwsz.wloclawek.pl