Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenia Rektora 2019

 • Zarządzenie Rektora Nr 14/19 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019
 • Zarządzenie Rektora Nr 13/19 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku w 2019 roku
 • Zarządzenie Rektora Nr 12/19 z dnia 12 lutego 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w 2019 roku zadań „Strategii rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku na lata 2016-2020”
 • Zarządzenie Rektora Nr 11/19 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Od Juniora do Seniora”
 • Zarządzenie Rektora Nr 10/19 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia systemu zarządzania w projekcie „Od Juniora do Seniora”
 • Zarządzenie Rektora Nr 9/19 z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie powołania Zespołu projektowego do zarządzania projektem „Od Juniora do Seniora”
 • Zarządzenie Rektora Nr 8/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uzupełnienia składu komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Instytucie Nauk o Zdrowiu
 • Zarządzenie Rektora Nr 7/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Zakładowym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 6/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie dokonywania oceny pracy pracowników Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 5/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich
 • Zarządzenie Rektora Nr 4/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów
 • Zarządzenie Rektora Nr 3/19 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie ustanowienia w dniu 26 stycznia 2019 r. godzin rektorskich w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Rektora Nr 2/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia zasad angażowania pracowników w realizację przedsięwzięć finansowych ze środków zewnętrznych
 • Zarządzenie Rektora Nr 1/19 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie szkoleń dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia