Przejdź do treści strony WCAG

Skargi i wnioski

 

Interesanci zgłaszający się do Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są
w poniedziałki w godz. od 13.00 do 14.30
w Kancelarii Uczelni, pokój nr 14,
mieszczącej się w budynku Rektoratu przy ul. 3 Maja 17.