Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Notka historyczna o Uczelni

Historia Uczelni      

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku istnieje od 01. lutego 2002 roku, kiedy to rozpoczęła działalność pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.

Uczelnia została powołana rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 roku i zgodnie z tą decyzją oficjalną działalność rozpoczęła właśnie 1 lutego 2002 roku. Z tym też dniem na stanowisko Rektora Minister Edukacji Narodowej i Sportu powołał prof. zw. dr hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego.

Starania o utworzenie we Włocławku państwowej uczelni podjęto już kilka lat wcześniej, kiedy to na mapie administracyjnej kraju widniało województwo włocławskie. Idea ta znalazła duże poparcie w społeczeństwie Włocławka i regionu kujawsko-dobrzyńskiego. W dniu 29 maja 2000 roku Rada Miasta Włocławka podjęła stanowisko w sprawie funkcjonowania na terenie miasta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
Wyrazem obywatelskich dążeń stało się zarejestrowanie 16 września 2000 roku Stowarzyszenia na Rzecz Utworzenia Kujawsko-Dobrzyńskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Stowarzyszenie skupiało w swoich szeregach społeczników o różnych orientacjach politycznych, którym leżał na sercu awans cywilizacyjny regionu. O powołanie państwowej uczelni zabiegali także parlamentarzyści z regionu włocławskiego.

Ostateczne deklaracje na rzecz włocławskiej państwowej uczelni zawarto w podpisanym 13 grudnia 2001 roku Porozumieniu czterech Sygnatariuszy: Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Włocławka i Stowarzyszenia na Rzecz Kujawsko-Dobrzyńskiej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Wojewoda zadeklarował przekazanie na rzecz uczelni budynku przy ulicy 3-go Maja, Marszałek bazy lokalowej i materialnej ZKN wraz z biblioteką.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 26 lutego 2002 roku. Zajęcia na kierunku stosunki międzynarodowe rozpoczęło 94 studentów. W październiku 2002 roku 666 studentów podjęło studia na następujących kierunkach: filologia, stosunki międzynarodowe, język polski. W 2004 roku uczelnia rozpoczęła kształcenie na kierunku zarządzanie i marketing na specjalności zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, natomiast od października 2006 roku na specjalności informatyka w zarządzaniu. W 2007 roku uruchomiono kierunek Administracja, natomiast w 2009 roku Uczelnia uzyskała zgodę na prowadzenie kształcenia na dwóch kolejnych kierunkach, a mianowicie na kierunku Informatyka i kierunku Pedagogika. 

Kolejne kierunki kształcenia, do prowadzenia których uczelnia otrzymała uprawnienia to: mechanika i budowa maszyn, finanse i rachunkowość, prawo oraz pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna (studia jednolite magisterskie).

Od dnia 01. września 2019 roku uczelnia nosi nazwę: Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku. Zmiana nazwy nastąpiła na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 20019 roku w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych.