Przejdź do treści strony WCAG

Schemat organizacyjny

Schemat struktury organizacyjnej PWSZ we Włocławku na dzień 01.10.2015 r.
Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego PWSZ we Włocławku PWSZ we Włocławku

PDFSCHEMAT 1 - Zał. nr 1 - Schemat Struktury Organizacyjnej.pdf

PDFSCHEMAT 2 - Zał. nr 2 - Schemat Struktury Organizacyjnej Instytutów i Zakładów.pdf