Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2023

Zarządzenie Rektora Nr 55/23 w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w roku akademickim 2023/2024

PDF55_23.pdf (95,13KB)

Zarządzenie Rektora Nr 54/23 w sprawie określenia wzoru ankiety oceny pracy osób prowadzących zajęcia i zajęć dydaktycznych oraz trybu przeprowadzania ankietyzacji w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF54_23.pdf (116,22KB)
DOC54_23_1.doc (48,00KB)
DOC54_23_2.doc (85,50KB)
DOC54_23_3.doc (110,00KB)
DOC54_23_4.doc (149,00KB)

Zarządzenie Rektora Nr 53/23 w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia przy Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF53_23.pdf (143,19KB)

Zarządzenie Rektora Nr 52/23 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Zarządzania

PDF52_23.pdf (126,53KB)

Zarządzenie Rektora Nr 51/23 w sprawie odwołania Kierownika Zakładu Zarządzania

PDF51_23.pdf (142,08KB)

Zarządzenie Rektora Nr 50/23 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w roku akademickim 2023/2024

PDF50_23.pdf (190,38KB)

Zarządzenie Rektora Nr 49/23 w sprawie wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych   z powodu niezadowalających wyników w nauce w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

PDF49_23.pdf (149,71KB)

Zarządzenie Rektora Nr 48/23 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta

PDF48_23.pdf (119,86KB)

Zarządzenie Rektora Nr 47/23 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2023/2024  

PDF47_23.pdf (98,87KB)

Zarządzenie Rektora Nr 46/23 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w roku akademickim 2023/202

PDF46_23.pdf (101,80KB)

Zarządzenie Rektora Nr 45/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Administracji

PDF45_23.pdf (127,56KB)

Zarządzenie Rektora Nr 44/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn

PDF44_23.pdf (127,03KB)

Zarządzenie Rektora Nr 43/23 zmieniające Regulamin pracy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF43_23.pdf (126,92KB)

Zarządzenie Rektora Nr 42/23 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wyjazdy na studia, praktyki, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w ramach projektu KA131-2023

PDF42_23.pdf (132,86KB)

Zarządzenie Rektora Nr 41/23 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w ramach projektu KA131-2023

PDF41_23.pdf (1,07MB)

Zarządzenie Rektora Nr 40/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Informatyki

PDF40_23.pdf (132,01KB)

Zarządzenie Rektora Nr 39/23 w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademickim 2023/2024

PDF39_23.pdf (123,25KB)

Zarządzenie Rektora Nr 38/23 w sprawie wprowadzenia wzoru wniosków o zapewnienie dostępności w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF38_23.pdf (99,43KB)
DOCX38_23_1.docx (24,02KB)
DOCX38_23_2.docx (24,76KB)

Zarządzenie Rektora Nr 37/23 w sprawie podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2023

PDF37_23.pdf (106,13KB)

Zarządzenie Rektora Nr 36/23 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności pozycji książkowych, będących na stanie Biblioteki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, a przeznaczonych na sprzedaż oraz aktualizacji ich wyceny

PDF36_23.pdf (122,04KB)
PDF36_23_1.pdf (339,94KB)

Zarządzenie Rektora Nr 35/23 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) podejmujących studia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku w roku akademickim 2023/2024

PDF35_23.pdf (97,83KB)
PDF35_23_1.pdf (86,10KB)
PDF35_23_2.pdf (136,71KB)
PDF35_23_3.pdf (143,95KB)

DOCX35.1.docx (14,73KB)
DOCX35.2.docx (19,34KB)
DOCX35.3.docx (16,21KB)

Zarządzenie Rektora Nr 34/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska dla nauczycieli akademickich w Zakładzie Pedagogiki

PDF34_23.pdf (127,09KB)

Zarządzenie Rektora Nr 33/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska dla nauczycieli akademickich w Zakładzie Filologii Angielskiej

PDF33_23.pdf (128,14KB)

Zarządzenie Rektora Nr 32/23 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzania konkursów na stanowiska dla nauczycieli akademickich w Zakładzie Automatyki i Robotyki

PDF32_23.pdf (127,74KB)

Zarządzenie Rektora Nr 31/23 w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF31_23.pdf (137,95KB)

Zarządzenie Rektora Nr 30/23 w sprawie powołania komisji ds. potwierdzenia znajomości języka polskiego w celu możliwości odbywania studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku przez kandydata, dla którego język polski jest językiem obcym, w roku akademickim 2023/2024

PDF30_23.pdf (104,45KB)

Zarządzenie Rektora Nr 29/23 w sprawie ustalenia wzorów podań o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w roku akademickim 2023/2024

PDF29_23.pdf (100,85KB)
PDF29_23_1.pdf (128,06KB)
PDF29_23_2.pdf (128,24KB)
PDF29_23_3.pdf (136,29KB)
PDF29_23_4.pdf (135,91KB)

DOC29.1.doc (67,50KB)
DOCX29.2.docx (27,96KB)
DOC29.3.doc (79,00KB)
DOC29.4.doc (77,00KB)

 

Zarządzenie Rektora Nr 28/23 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w roku akademickim 2023/2024

PDF28_23.pdf (118,14KB)

Zarządzenie Rektora Nr 27/23 w sprawie sposobu postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem sposobu dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w roku akademickim 2023/2024

PDF27_23.pdf (122,32KB)

Zarządzenie Rektora Nr 26/23 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawicieli pracowników Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF26_23.pdf (164,27KB)

Zarządzenie Rektora Nr 25/23 w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2023/2024 w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF25_23.pdf (132,00KB)

Zarządzenie Rektora Nr 24/23 w sprawie ustalenia harmonogramu prac związanych z opracowaniem tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności  na studiach pierwszego i drugiego stopnia  oraz na jednolitych studiach magisterskich w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF24_23.pdf (190,89KB)
XLS24_23_2.xls (30,00KB)

Zarządzenie Rektora Nr 23/23 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego zasad podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia w ramach umowy z programu Erasmus+ zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 3.11.2021 r.

PDF23_23.pdf (116,55KB)

Zarządzenie Rektora Nr 22/23 w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego zasad realizacji wyjazdów zagranicznych pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia oraz studentów na studia i praktykę w ramach umowy w programie Erasmus+ zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 19.10.2022 r.

PDF22_23.pdf (129,74KB)

Zarządzenie Rektora Nr 21/23 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Pedagogiki dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna   

PDF21_23.pdf (117,18KB)

Zarządzenie Rektora Nr 20/23 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Pedagogiki dla kierunku Pedagogika (studia licencjackie)   

PDF20_23.pdf (112,84KB)

Zarządzenie Rektora Nr 19/23 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Nowych Mediów   

PDF19_23.pdf (116,40KB)

Zarządzenie Rektora Nr 18/23 zmieniające Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF18_23.pdf (214,53KB)
PDF18_23_1.pdf (250,45KB)

Zarządzenie Rektora Nr 17/23 zmieniające zarządzenie nr 19/20 Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku (wcześniej: Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku) z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących raportowania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, w tym harmonogramu raportowania i zakresu danych oraz nadawania uprawnień 

PDF17_23.pdf (114,77KB)
PDF17_23_1.pdf (121,50KB)
PDF17_23_1_1.pdf (196,40KB)
PDF17_23_1_2.pdf (102,24KB)
PDF17_23_1_3.pdf (97,76KB)

Zarządzenie Rektora Nr 16/23 w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku, w roku akademickim 2023/2024 oraz powołania Biura rekrutacyjnego

PDF16_23.pdf (113,75KB)

Zarządzenie Rektora Nr 15/23 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Zarządzania 

PDF15_23.pdf (127,00KB)

Zarządzenie Rektora Nr 14/23 zmieniające zarządzenie w sprawie zlecania prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF14_23.pdf (197,49KB)

Zarządzenie Rektora Nr 13/23 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pod nazwą „Rozwój infrastruktury PANS we Włocławku w celu dostosowania procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy"

PDF13_23.pdf (112,89KB)

Zarządzenie Rektora Nr 12/23 w sprawie przyjęcia kart realizacji strategii rozwoju Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2023

PDF12_23.pdf (93,59KB)
PDF12_23_1.pdf (204,80KB)

Zarządzenie Rektora Nr 11/23 w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku na rok 2023

PDF11_23.pdf (117,91KB)

Zarządzenie Rektora Nr 10/23 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 
we Włocławku 

PDF10_23.pdf (161,39KB)

Zarządzenie Rektora Nr 9/23 w sprawie ustalenia stawek za godziny ponadwymiarowe w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

PDF9_23.pdf (105,75KB)

Zarządzenie Rektora Nr 8/23 zmieniające Regulamin podróży służbowych pracowników i studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF8_23.pdf (125,38KB)

Zarządzenie Rektora Nr 7/23 w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF7_23.pdf (120,71KB)
PDF7_23_1.pdf (93,33KB)

Zarządzenie Rektora Nr 6/23 w sprawie planowania i rozliczania kosztów organizacji konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez Państwową Akademię Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF6_23.pdf (111,56KB)
PDF6_23_1.pdf (157,45KB)

XLS6._23_1_1.xls (40,00KB)
PDF6_23_2.pdf (308,96KB)

Zarządzenie Rektora Nr 5/23 w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowania kosztów podnoszenia kompetencji zawodowych nauczycieli akademickich Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF5_23.pdf (233,08KB)

Zarządzenie Rektora Nr 4/23 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Prawa

PDF4_23.pdf (110,34KB)

Zarządzenie Rektora Nr 3/23 w sprawie powołania Komisji Bioetycznej przy Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF3_23.pdf (105,01KB)

Zarządzenie Rektora Nr 2/23 w sprawie zasad przydziału, dokumentowania i rozliczeń zajęć dydaktycznych   realizowanych w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF2_23.pdf (129,43KB)
XLSX2_23_1.xlsx (90,67KB)

Zarządzenie Rektora Nr 1/23 w sprawie Systemu kontroli zarządczej w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku

PDF1_23.pdf (436,48KB)