Przejdź do treści strony WCAG

Senat

SENAT Skład Senatu PUZ we Włocławku w kadencji 2015-2019:

 • dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka - Przewodnicząca Senatu
 • dr Robert Musiałkiewicz          
 • dr inż. Małgorzata Wiśniewska        
 • dr Paweł Sobierajski    
 • dr Beata Haor         
 • dr Monika Kamper-Kubańska
 • dr Małgorzata Karolewska-Szparaga        
 • dr Karolina Kaszlińska
 • dr Mariola Rybka        
 • mgr Agnieszka Rojewska        
 • mgr Marlena Szpyrkowicz        
 • dr Fabian Nalikowski        
 • dr Aneta Szóstek    

Przedstawiciele studentów w roku akademickim 2019/2020  

 • Alicja Żołądkiewicz
 • Samanta Pinińska
 • Gronickowski Jakub
 • Piotr Pakulski.

Kontakt: Biuro Rektora
ul. 3 Maja 17, p. 22
mgr Michał Kraszewski
tel.: 54 231-60-80 wew.22 lub 600-059-063
e-mail:

Kolegialny organ stanowiący Uczelni. Senat podejmuje uchwały we wszystkich sprawach przekazanych do jego kompetencji przepisami ustawy i postanowieniami Statutu oraz zajmuje stanowisko w sprawach nurtujących społeczność akademicką. Uchwały Senatu podjęte w zakresie kompetencji stanowiących są wiążące dla wszystkich organów Uczelni, jej pracowników i studentów.