Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2022

Zarządzenie Rektora Nr 33/22 w sprawie ustanowienia w dniu 31 maja 2022 r. godzin rektorskich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF33_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 32/22 zmieniające Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF32_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 31/22 w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF31_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 30/22 w sprawie powołania komisji ds. potwierdzenia znajomości języka polskiego w celu możliwości odbywania studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku przez kandydata, dla którego język polski jest językiem obcym, w roku akademickim 2022/2023

PDF30_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 29/22 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) podejmujących studia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023

PDF29_22.pdf
PDF29_22_1.pdf
PDF29_22_2.pdf
PDF29_22_3.pdf

DOCX29.1. Załącznik Nr 1.docx
DOCX29.2. Załącznik Nr 2.docx
DOCX29.3. Załącznik Nr 3.docx
 

Zarządzenie Rektora Nr 28/22 w sprawie ustalenia wzorów podań o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2022/2023

PDF28_22.pdf
PDF28_22_1.pdf
PDF28_22_2.pdf
PDF28_22_3.pdf
PDF28_22_4.pdf

DOC28.1. Załącznik Nr 1.doc
DOCX28.2. Załącznik Nr 2.docx
DOC28.3. Załącznik Nr 3.doc
DOC28.4. Załącznik Nr 4.doc
 

Zarządzenie Rektora Nr 27/22 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023

PDF27_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 26/22 w sprawie sposobu postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem sposobu dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2022/2023

PDF26_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 25/22 w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF25_22.pdf
PDF25_22_1.pdf

 

Zarządzenie Rektora Nr 24/22 w sprawie określenia wzoru ankiety oceny pracy osób prowadzących zajęcia i zajęć dydaktycznych oraz trybu przeprowadzania ankietyzacji w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF24_22.pdf
PDF24_22_1.pdf
PDF24_22_2.pdf
PDF24_22_3.pdf
PDF24_22_4.pdf

DOC24.1 Załącznik Nr 1.doc
DOC24.2 Załącznik Nr 2.doc
DOC24.3 Załącznik Nr 3.doc
DOC24.4 Załącznik Nr 4.doc
 

Zarządzenie Rektora Nr 23/22 w sprawie ustalenia harmonogramu prac związanych z opracowaniem tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności  na studiach pierwszego i drugiego stopnia  oraz na jednolitych studiach magisterskich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023

PDF23_22.pdf
XLS23_22_2.xls

 

Zarządzenie Rektora Nr 22/22 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

PDF22_22.pdf
PDF22_22_1.pdf
PDF22_22_2.pdf
PDF22_22_3.pdf
PDF22_22_4.pdf
PDF22_22_5.pdf
PDF22_22_6.pdf
PDF22_22_7.pdf

 

Zarządzenie Rektora Nr 21/22 w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF21_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 20/22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF20_22.pdf

PDF20_22_1.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 19/22 w sprawie zmiany zasad organizacji i przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF19_22.pdf

PDF19_22_1.pdf
PDF19_22_1_1.pdf

PDF19_22_1_2.pdf
PDF19_22_1_3a.pdf
PDF19_22_1_3b.pdf
PDF19_22_1_4.pdf

Zarządzenie Rektora Nr 18/22 w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2022/2023 oraz powołania Biura rekrutacyjnego

PDF18_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 17/22 w sprawie określenia trybu zatrudniania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF17_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 16/22 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo –wychowawczych i dydaktycznych przez Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF16_22.pdf
PDF16_22_1.pdf
PDF16_22_1_1.pdf
PDF16_22_1_2.pdf
PDF16_22_1_3.pdf

 

Zarządzenie Rektora Nr 15/22 w sprawie określenia wysokości ulgi na usługi opiekuńczo-wychowawcze dla pracowników Uczelni w Przedszkolu Akademickim

PDF15_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 14/22 w sprawie wprowadzenia Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF14_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 13/22 w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2022/2023

PDF13_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 12/22 w sprawie zmiany w elektronicznej rejestracji czasu pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF12_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 11/22 w sprawie ustalenia Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF11_22.pdf
PDF11_22_1.pdf
PDF11_22_1_1.pdf

PDF11_22_1_2.pdf
PDF11_22_1_3.pdf
PDF11_22_1_4.pdf
PDF11_22_1_5.pdf
PDF11_22_1_6.pdf
PDF11_22_1_7.pdf
PDF11_22_1_8.pdf

PDF11_22_1_9.pdf

PDF11_22_1_10.pdf
PDF11_22_1_11.pdf
PDF11_22_1_12.pdf
PDF11_22_1_13.pdf
PDF11_22_1_14.pdf
PDF11_22_1_15.pdf
PDF11_22_1_16.pdf

DOC11.1.1 Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Oświadczenie o niepobieraniu.doc
DOC11.1.2 Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.doc
DOC11.1.3 Załącznik Nr 3 do Regulminu - Oświadczenie US.doc
DOC11.1.4 Załącznik Nr 4 do Regulaminu - Oświadczenie (składki zdrowotne).doc
DOC11.1.5 Załącznik Nr 5 do Regulaminu - Oświadczenie (dochody nieopodatkowane).doc
DOC11.1.6 Załącznik Nr 6 do Regulaminu - Oświadczenie (dzierżawa gospodarstwa rolnego).doc
DOC11.1.7 Załącznik Nr 7 do Regulaminu - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodów.doc
DOC11.1.8 Załącznik Nr 8 do Regulaminu - Oświadczenie o bezrobociu.doc
DOC11.1.9 Załącznik Nr 9 do Regulaminu - Oświadczenie (dochód).doc
DOC11.1.10 Załącznik Nr 10 do Regulaminu - Wyjaśnienia.doc
DOC11.1.11 Załącznik Nr 11 do Regulaminu - Oświadczenie do stypendium w zwiększonej wysokości.doc
DOC11.1.12 Załącznik Nr 12 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.doc
DOC11.1.13 Załącznik Nr 13 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie stypendium rektora.doc
DOC11.1.14 Załącznik Nr 14 do Regulaminu - Zaświadczenie średnia ocen.doc
DOC11.1.15 Załącznik Nr 15 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie zapomogi.doc
DOC11.1.16 Załącznik Nr 16 do Regulaminu - Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta.doc
 

Zarządzenie Rektora Nr 10/22 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru inwestycji realizowanej w obiekcie Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku przy ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25

PDF10_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 9/22 w sprawie zasad i warunków ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF9_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 8/22 w sprawie przyjęcia kart realizacji strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2022

PDF8_22.pdf
PDF8_22_1.pdf

 

Zarządzenie Rektora Nr 7/22 w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za zgłaszanie do kwarantanny w imieniu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku


PDF7_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 6/22 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Zarządzania 

PDF6_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 5/22 w sprawie zmiany składu Zespołu projektowego do zarządzania projektem "Od Juniora do Seniora"

PDF5_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 4/22 w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2022

PDF4_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 3/22 w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2021

PDF3_22.pdf
 

Zarządzenie Rektora Nr 2/22 w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Od Juniora do Seniora”

PDF2_22.pdf
PDF2_22_1.pdf
PDF2_22_1_1.pdf

DOCX2.1.1 formularz zgłoszeniowy.docx

 

Zarządzenie Rektora Nr 1/22 w sprawie podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia w ramach umowy z programu Erasmus+ zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w dniu 3.11.2021 r.

PDF1_22.pdf