Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Senatu 2021

Uchwały z posiedzenia Senatu 22 grudnia 2021 roku

Uchwała Nr 53/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF53_21.pdf
PDF53_21_1.pdf
PDF53_21_2.pdf
PDF53_21_3.pdf
PDF53_21_4.pdf
PDF53_21_5.pdf

 

Uchwała Nr 52/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Automatyka i robotyka o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF52_21.pdf
PDF52_21_1.pdf
PDF52_21_2.pdf
PDF52_21_3.pdf

PDF52_21_4.pdf
PDF52_21_5.pdf

 

Uchwała Nr 51/21 w sprawie przyjęcia informacji o współpracy międzynarodowej prowadzonej przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku w roku akademickim 2020/2021

PDF51_21.pdf
 

Uchwały z posiedzenia Senatu 16 listopada 2021 roku

Uchwała Nr 50/21 w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

PDF50_21.pdf
 

Uchwała Nr 49/21 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022

PDF49_21.pdf
PDF49_21_1.pdf

 

Uchwała Nr 48/21 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rachunkowość budżetowa
dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022

PDF48_21.pdf
PDF48_21_1.pdf

 

Uchwała Nr 47/21 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022

PDF47_21.pdf
PDF47_21_1.pdf

 

Uchwała Nr 46/21 w sprawie zatwierdzenia fakultatywnego modułu przedmiotów w języku angielskim 
w ramach programu ERASMUS + dla programu studiów dla kierunku Pedagogika 
o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022

PDF46_21.pdf
XLSX46.1 Załącznik Nr 1Erasmus 2022 (1).xlsx

 

Uchwała Nr 45/21 w sprawie zaopiniowania „Regulaminu Funduszu Rozwoju Uczelni Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

PDF45_21.pdf
PDF45_21_1.pdf

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 19 października 2021 roku

Uchwała Nr 44/21 w sprawie powołania senackiej komisji ds. orderów i odznaczeń

 PDF44_21.pdf
 

Uchwała Nr 43/21 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale ustalającej „Warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023”

PDF43_21.pdf

PDF43_21_1.pdf
 

Uchwała Nr 42/21 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF42_21.pdf


Uchwała Nr 41/21 w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (Executive MBA) dla uczestników rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2021/2022

PDF41_21.pdf

PDF41_21_1.pdf

Uchwała Nr 40/21 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy Uczelni

PDF40_21.pdf
 

Uchwała Nr 39/21 w sprawie zmiany Statutu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF39_21.pdf

Uchwały z posiedzenia Senatu 14 września 2021 roku

Uchwała Nr 38/21 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF38_21.pdf
 

Uchwała Nr 37/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i staży w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF37_21.pdf
PDF37_21_1.pdf
PDF37_21_1_1.pdf
PDF37_21_1_2.pdf
PDF37_21_1_3.pdf
PDF37_21_1_4.pdf
PDF37_21_1_4a.pdf
PDF37_21_1_4b.pdf
PDF37_21_1_5.pdf
PDF37_21_1_6.pdf
PDF37_21_1_7.pdf
PDF37_21_1_8.pdf
PDF37_21_1_9.pdf
PDF37_21_1_10.pdf

Załączniki "word"

DOC37_21_1_1.doc
DOC37_21_1_2.doc
DOC37_21_1_3.doc
DOC37_21_1_4.doc
DOC37_21_1_4a.doc
DOC37_21_1_4b.doc
DOC37_21_1_5.doc
DOC37_21_1_6.doc
DOC37_21_1_7.doc
DOC37_21_1_8.doc
DOC37_21_1_9.doc

DOC37_21_1_10.doc

 

Uchwała Nr 36/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Nowe media i e-biznes  o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF36_21.pdf
PDF36_21_1.pdf
PDF36_21_2.pdf
XLSX36_21_3.xlsx
XLSX36_21_4.xlsx
XLSX36_21_5a.xlsx
XLSX36_21_5b.xlsx

 

Uchwała Nr 35/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF35_21.pdf
PDF35_21_1.pdf
PDF35_21_2.pdf
PDF35_21_3.pdf
PDF35_21_4.pdf

 

Uchwała Nr 34/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF34_21.pdf
PDF34_21_1.pdf
PDF34_21_2.pdf
XLS34_21_3.xls
PDF34_21_4.pdf

 

Uchwała Nr 33/21 w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF33_21.pdf
PDF33_21_1.pdf

 

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 9 lipca 2021 roku

Uchwała Nr 32/21 w sprawie ustalenia liczby miejsc na Menedżerskich Studiów Finansowo-Prawnych o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022”

PDF32_21.pdf
 

Uchwała Nr 31/21 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia, na pierwszy rok Menedżerskich Studiów Finansowo-Prawnych o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022”

PDF31_21.pdf
PDF31_21_zał.pdf

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 25 maja 2021 roku

Uchwała Nr 30/21 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni

PDF30_21.pdf
 

Uchwała Nr 29/21 w sprawie warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę studentów, nauczycieli akademickich
i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w ramach umowy Erasmus+ zawartej w 2021 roku

PDF29_21.pdf
PDF29_21_1.pdf
PDF29_21_2.pdf
PDF29_21_3.pdf
PDF29_21_4.pdf

 

Uchwała Nr 28/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Silesian University in Opava

PDF28_21.pdf
 

Uchwała Nr 27/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Marijampole University of Applied Sciences

PDF27_21.pdf
 

Uchwała Nr 26/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Alytaus Kolegija

PDF26_21.pdf
 

Uchwała Nr 25/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna o profilu praktycznym, na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich od roku akademickiego 2021/2022

PDF25_21.pdf
PDF25_21_1.pdf
PDF25_21_2.pdf
XLSX25_21_3.xlsx
XLSX25_21_4.xlsx

 

Uchwała Nr 24/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pedagogika
o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF24_21.pdf
PDF24_21_1.pdf
PDF24_21_2.pdf
XLSX24_21_3.xlsx
XLSX24_21_4.xlsx
XLSX24_21_5a.xlsx
XLSX24_21_5b.xlsx

  

Uchwała Nr 23/21 w sprawie zmiany  w Regulaminu studiów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF23_21.pdf
PDF23_21_załącznik.pdf

 

Uchwała Nr 22/21 w sprawie ustalenia „Warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia, na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2022/2023”

PDF22_21.pdf

PDF22_21_1.pdf
PDF22_21_2.pdf
PDF22_21_2_1.pdf

 

Uchwała Nr 21/21 w sprawie zasad  przyjęć na pierwszy rok studiów laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku  w roku akademickim: 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028

PDF21_21.pdf
 

Uchwała Nr 20/21 w sprawie „Systemu gromadzenia informacji o losach zawodowych absolwentów studiów pierwszego stopnia Państwowej Uczelni  Zawodowej we Włocławku

PDF20_21.pdf
PDF20_21_załącznik.pdf
PDF20_21_1.pdf
PDF20_21_2.pdf
PDF20_21_3.pdf

Załączniki "word"

DOC20_21_1_.doc
DOC20_21_1_2.doc
DOC20_21_1_3.doc
 

Uchwały z posiedzenia Senatu 20 kwietnia 2021 roku

Uchwała Nr 19/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z York College of Pensylvania (USA)

PDF19_21.pdf
PDF19_21_1.pdf
DOCX19_21_2.docx

 

Uchwała Nr 18/21 w sprawie powołanie senackiej komisji ds. awansu zawodowego na stanowisko profesora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF18_21.pdf
 

Uchwała Nr 17/21 w sprawie zmiany warunków i trybu kierowania przez uczelnię za granicę w ramach Erasmus+ studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi w roku akademickim 2020/2021

PDF17_21.pdf
 

Uchwała Nr 16/21 w sprawie ustalenia  liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022

PDF16_21.pdf
 

Uchwała Nr 15/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Finanse i rachunkowość o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF15_21.pdf
PDF15_21_1.pdf
PDF15_21_2.pdf
XLS15_21_3.xls
XLS15_21_4.xls
XLS15_21_5.xls

Uchwała Nr 14/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF14_21.pdf
PDF14_21_1.pdf
PDF14_21_2.pdf
XLS14_21_3.xls
XLS14_21_4.xls
XLS14_21_5.xls

 

Uchwała Nr 13/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Informatyka o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF13_21.pdf
PDF13_21_1.pdf
PDF13_21_2.pdf
XLS13_21_3.xls
XLS13_21_4.xls
XLS13_21_5.xls
XLS13_21_6.xls

 

Uchwała Nr 12/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Inżynieria zarządzania o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF12_21.pdf
PDF12_21_1.pdf
PDF12_21_2.pdf
XLSX12_21_3.xlsx
XLSX12_21_4.xlsx
XLSX12_21_5.xlsx
XLSX12_21_6.xlsx

 

Uchwała Nr 11/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF11_21.pdf
PDF11_21_1.pdf
PDF11_21_2.pdf
XLS11_21_3.xls
XLS11_21_4.xls
XLS11_21_5.xls

 

Uchwała Nr 10/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Administracja o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF10_21.pdf
PDF10_21_1.pdf
PDF10_21_2.pdf
XLSX10_21_3.xlsx
XLSX10_21_4.xlsx
XLSX10_21_5.xlsx

 

Uchwała Nr 9/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Prawo o profilu praktycznym, na stacjonarnych jednolitych studiach magisterskich od roku akademickiego 2021/2022

PDF9_21.pdf
PDF9_21_1.pdf
PDF9_21_2.pdf
XLSX9_21_3.xlsx
XLSX9_21_4.xlsx
XLSX9_21_5.xlsx

 

Uchwała Nr 8/21  w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Nowe media i e-biznes
o profilu praktycznym,
na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

 

PDF8_21.pdf
PDF8_21_1.pdf
PDF8_21_2.pdf
XLSX8_21_3.xlsx
XLSX8_21_4.xlsx

XLSX8_21_5a.xlsx
XLSX8_21_5b.xlsx

Uchwała Nr 7/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Filologia, specjalności Filologia angielska o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF7_21.pdf
PDF7_21_1a.pdf
PDF7_21_1b.pdf
PDF7_21_2.pdf
XLS7_21_3.xls
XLS7_21_4.xls
XLS7_21_5.xls
XLSX7_21_6a.xlsx
XLS7_21_6b.xls

 

Uchwała Nr 6/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF6_21.pdf
PDF6_21_1.pdf
PDF6_21_2.pdf
XLS6_21_3.xls
XLSX6_21_4.xlsx

Uchwała Nr 5/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Pielęgniarstwo o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF5_21.pdf
PDF5_21_1.pdf
PDF5_21_2.pdf
XLS5_21_3.xls
XLS5_21_4.xls

 

Uchwały z posiedzenia Senatu 27 stycznia 2021 roku

Uchwała Nr 4/21 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Uczelni

PDF4_21.pdf
 

Uchwała Nr 3/21 w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF3_21.pdf
PDF3_21.zał. 1.pdf
PDF3_21.zał.2.pdf
XLS3_21.zał.3_4.xls
XLS3_21.zał.5.xls

 

Uchwała Nr 2/21 w sprawie przyjęcia kart realizacji strategii rozwoju Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2021

PDF2_21.pdf
PDF2_21.zał.pdf

 

Uchwała Nr 1/21 w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF1_21.pdf