Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2021

Zarządzenie Nr 133/21 w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2021

PDF133_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 132/21 w sprawie wprowadzenia elektronicznej rejestracji czasu pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF132_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 131/21 w sprawie Systemu kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF131_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 130/21 w sprawie utworzenia rezerw na przyszłe wydatki związane z Jubileuszem XX-lecia Państwowej Uczelni Zawodowej  we Włocławku oraz planowaną zmianą nazwy

PDF130_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 129/21 w sprawie utworzenia kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

PDF129_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 128/21 w sprawie utworzenia kierunku studiów automatyka i robotyka o profilu praktycznym na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia

PDF128_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 127/21 zmieniające zarządzenie nr 24/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2021/2022

PDF127_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 126/21 zmieniające zarządzenie nr 27/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo –wychowawczych i dydaktycznych przez Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF126_21.pdf

DOC126_21_1.doc
 

Zarządzenie Nr 125/21 zmieniające Regulamin pracy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF125_21.pdf

Zarządzenie Nr 124/21 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF124_21.pdf

Zarządzenie Nr 123/21 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF123_21.pdf

PDF123_21_1.pdf


PDF123_21_1_1.pdf

PDF123_21_1_2.pdf

PDF123_21_1_3.pdf

PDF123_21_1_4.pdf

PDF123_21_1_5.pdf

PDF123_21_1_6.pdf

PDF123_21_1_7.pdf

PDF123_21_1_8.pdf

PDF123_21_1_9.pdf

 

Zarządzenie Nr 122/21 zmieniające zarządzenie Nr 102/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku z dnia 12 października 2021 roku w sprawie zlecania prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF122_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 121/21 zmieniające zarządzenie nr 40/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF121_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 120/21 w awie zmiany trybu nauczania i funkcjonowania Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku na tryb zdalny

PDF120_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 119/21 w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej  we Włocławku na rok 2021

PDF119_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 118/21 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w 2022 roku

PDF118_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 117/21 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Domu Studenta

PDF117_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 116/21 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych od roku akademickiego 2021/2022

PDF116_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 115/21 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Bezpieczeństwo i higiena pracy
od roku akademickiego 2021/2022

PDF115_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 114/21 w sprawie zmiany i aktualizacji składów członkowskich Instytutowych Komisji
ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF114_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 113/21 w sprawie zmiany i aktualizacji składu członkowskiego Uczelnianej Rady ds. Jakości Kształcenia  w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF113_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 112/21 w sprawie trybu wydawania elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego

PDF112_21.pdf

PDF112_21_1.pdf
DOCX112_21_1.docx

Zarządzenie Nr 111/21 zmieniające Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF111_21.pdf

Zarządzenie Nr 110/21 zmieniające zarządzenie w sprawie polityki rachunkowości Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF110_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 109/21 zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarki finansowej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF109_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 108/21 w sprawie powołania na rok akademicki 2021/2022 Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania uprawnień tym komisjom w zakresie przyznawania świadczeń dla studentów

PDF108_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 107/21 dotyczące zmiany zarządzenia Nr 101/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 6 października 2021 roku w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF107_21.pdf

Zarządzenie Nr 106/21 w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za zgłaszanie do kwarantanny w imieniu Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF106_21.pdf

Zarządzenie Nr 105/21 w sprawie zmiany i aktualizacji składów członkowskich Instytutowych Komisji ds. Jakości Kształcenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na kadencję 2020-2024

PDF105_21.pdf


Zarządzenie Nr 104/21 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration od roku akademickiego 2021/2022

PDF104_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 103/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w sprawie trybu występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej

PDF103_21.pdf

PDF103_21_1.pdf

DOCX103_21_1.docx
 

Zarządzenie Nr 102/21 w sprawie zlecania prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF102_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 101/21 w sprawie  zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród społeczności PUZ we Włocławku

PDF101_21.pdf

PDF101_21_1.pdf
 

Zarządzenie Nr 100/21 w sprawie powołania Kierownika Zakładu Informatyki

PDF100_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 99/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane z zapewnieniem studentom Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku będącym osobami z niepełnosprawnościami warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, kształceniu na studiach oraz prowadzeniu działalności naukowej  

PDF99_21.pdf
PDF99_21_1.pdf
PDF99_21_1_1.pdf
PDF99_21_1_2.pdf
PDF99_21_1_3.pdf
PDF99_21_1_4.pdf
PDF99_21_1_5.pdf

 

Załączniki "word"

DOC99_21_1.doc
DOC99_21_1_1.doc
DOC99_21_1_2.doc
DOC99_21_1_3.doc
DOC99_21_1_4.doc
DOC99_21_1_5.doc
 

Zarządzenie Nr 98/21 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022

PDF98_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 97/21  w sprawie zmiany Regulaminu świadczeń dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF97_21.pdf
PDF97_21_1.pdf
PDF97_21_1_1.pdf
PDF97_21_1_2.pdf
PDF97_21_1_3.pdf
PDF97_21_1_4.pdf
PDF97_21_1_5.pdf
PDF97_21_1_6.pdf
PDF97_21_1_7.pdf
PDF97_21_1_8.pdf
PDF97_21_1_9.pdf
PDF97_21_1_10.pdf
PDF97_21_1_11.pdf
PDF97_21_1_12.pdf
PDF97_21_1_13.pdf
PDF97_21_1_14.pdf
PDF97_21_1_15.pdf
PDF97_21_1_16.pdf

 

Załączniki "word"

DOC97_21_1.doc
DOC97_21_1_1.doc
DOC97_21_1_2.doc
DOC97_21_1_3.doc
DOC97_21_1_4.doc
DOC97_21_1_5.doc
DOC97_21_1_6.doc
DOC97_21_1_7.doc
DOC97_21_1_8.doc
DOC97_21_1_9.doc
DOC97_21_1_10.doc
DOC97_21_1_11.doc
DOC97_21_1_12.doc
DOC97_21_1_13.doc
DOC97_21_1_14.doc
DOC97_21_1_15.doc
DOC97_21_1_16.doc

 

Zarządzenie Nr 96/21 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia końcowego odbioru inwestycji realizowanej w obiekcie Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku przy ul. Obrońców Wisły 1920r. 21/25.

PDF96_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 95/21 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

PDF95_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 94/21 w sprawie opracowania kosztorysów studiów podyplomowych, szkoleń i kursów oraz zasad ich rozliczania 

PDF94_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 93/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu ulicznej gry miejskiej

PDF93_21.pdf
PDF93_21_1.pdf

Załączniki "word"

DOCX93_21_1.docx
 

Zarządzenie Nr 92/21 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Nowe Media i e-biznes w Instytucie Humanistycznym 

PDF92_21.pdf

Zarządzenie Nr 91/21 w sprawie powołania zespołu do przygotowania raportu samooceny dla Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku Finanse i Rachunkowość w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych 

PDF91_21.pdf

Zarządzenie Nr 90/21 w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Kierownika Zakładu Informatyki

PDF90_21.pdf

Zarządzenie Nr 89/21 w sprawie powołania komisji ds. nagrody Rektora dla najlepszego absolwenta Uczelni w roku akademickim 2020/21

PDF89_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 88/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu fotograficznego

PDF88_21.pdf
PDF88_21_1.pdf
PDF88_21_2.pdf

 

Załączniki "word"

DOCX88_21_1.docx
DOCX88_21_2.docx
 

Zarządzenie Nr 87/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022

PDF87_21.pdf

 

Zarządzenie Nr 86/21 zmieniające Zarządzenie Nr 84/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów na kierunku Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022

PDF86_21.pdf

 

Zarządzenie Nr 85/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu gier

PDF85_21.pdf

PDF85_21_1.pdf

PDF85_21_2.pdf

 

Załączniki "word"

DOCX85_21_1.docx

DOCX85_21_2.docx

 

Zarządzenie Nr 84/21 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów na kierunku Menadżerskie Studia Finansowo-Prawne w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022

PDF84_21.pdf

 

Zarządzenie Nr 83/21 zmieniające Zarządzenie Nr 36/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie sposobu postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem sposobu dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022

PDF83_21.pdf

 

Zarządzenie Nr 82/21 zmieniające Zarządzenie Nr 35/21 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022 oraz powołania Biura rekrutacyjnego

PDF82_21.pdf

 

Zarządzenie Nr 81/21 w sprawie powołania komisji konkursowej Konkursu na najlepszą pracę licencjacką na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2020/2021

PDF81_21.pdf

 

Zarządzenie Nr 80/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu na najlepszą pracę licencjacką na kierunku Zarządzanie w roku akademickim 2020/2021

PDF80_21.pdf
PDF80_21_1.pdf
PDF80_21_2.pdf

Załączniki "word"

DOCX80_21_1.docx
DOCX80_21_2.docx

 

Zarządzenie Nr 79/21 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia wzoru podania o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF79_21.pdf
PDF79_21_1.pdf

Załącznik word

DOC79_21_1.doc
 

Zarządzenie Nr 78/21 zmieniające zarządzenie Nr 110/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 11 września 2020 r. w sprawie zasad dokumentowania przydziału i rozliczeń zajęć dydaktycznych realizowanych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF78_21.pdf

Zarządzenie Nr 77/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu prowadzenia zajęć dydaktycznych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w roku akademickim 2021/2022 

PDF77_21.pdf
PDF77_21_1.pdf

 

Zarządzenie Nr 76/21 w sprawie wprowadzenia planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2021

PDF76_21.pdf

Załącznik dostępny w miejscu  

Zarządzenie Nr 75/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „PUZ-ON”

PDF75_21.pdf
PDF75_21_1.pdf
PDF75_21_1_1a.pdf
PDF75_21_1_1b.pdf
PDF75_21_1_2a.pdf
PDF75_21_1_2b.pdf
PDF75_21_1_3.pdf
PDF75_21_1_4a.pdf
PDF75_21_1_4b.pdf

 

Załączniki "word"

DOCX75_21_1.docx
DOCX75_21_1_1a.docx
DOCX75_21_1_1b.docx
DOCX75_21_1_2a.docx
DOCX75_21_1_2b.docx
DOCX75_21_1_3.docx
DOCX75_21_1_4a.docx
DOCX75_21_1_4b.docx

 

Zarządzenie Nr 74/21 w sprawie powołania Zespołu projektowego do zarządzania projektem „PUZ-ON”

PDF74_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 73/21 w sprawie powołania komisji konkursowych ds. oceny prac licencjackich i magisterskich w Instytucie Nauk o Zdrowiu

PDF73_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 72/21 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Inżynierii Zarządzania

PDF72_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 71/21 w sprawie zatwierdzenia wzoru podania o przyjęcie na studia podyplomowe organizowane przez Centrum Studiów Podyplomowych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF71_21.pdf
PDF71_21_1.pdf

Załącznik "word"

DOC71_21_1.doc
 

Zarządzenie Nr 70/21 w sprawie organizacji pracy administracji uczelni w okresie wakacji

PDF70_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 69/21 w sprawie określenia wzoru ankiety i trybu przeprowadzania ankietyzacji w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF69_21.pdf
PDF69_21_1.pdf
PDF69_21_2.pdf

 

Załączniki "word"

DOC69_21_1.doc
DOC69_21_2.doc
 

Zarządzenie Nr 68/21 w sprawie powołania komisji konkursowych ds. oceny prac licencjackich i inżynierskich w Instytucie Nauk Społecznych i Technicznych

PDF68_21.pdf

Zarządzenie Nr 67/21 zmieniające zarządzenie Nr 25/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowejwe Włocławku (wcześniej  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku) z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie organizowania imprez na terenie Uczelni

PDF67_21.pdf
PDF67_21_1.pdf
PDF67_21_2.pdf

 

Zarządzenie Nr 66/21 w sprawie podziału grantu na wyjazdy zagraniczne pracowników w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
i w celu szkolenia w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021 w sytuacji występowania COVID-19

PDF66_21.pdf
PDF66_21_1.pdf

 

Zarządzenie Nr 65/21 w sprawie powołania Komisji ds. naboru na wyjazdy na studia, praktyki, w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i w celu szkolenia studentów, nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi
w ramach umowy Erasmus+ zawartej w 2021 roku

PDF65_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 64/21 w sprawie przyznania dodatkowego  wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademickim 2021/2022 

PDF64_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 63/21 w sprawie wysokości opłat za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, dla osób rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2021/2022

PDF63_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 62/21 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wnoszenia opłat pobieranych  od cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022

PDF62_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 61/21 zmieniające zarządzenie Nr 100/19 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dyplomowania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF61_21.pdf
PDF61_21_1.pdf
PDF61_21_2.pdf

 

Załączniki "word"

DOCX61_21_1.docx

DOCX61_21_2.docx
 

Zarządzenie Nr 60/21 w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia w celu prowadzenia badań dotyczących losów zawodowych absolwentów

PDF60_21.pdf
DOC60_21_1.doc

 

Załączniki "word"

DOC60_21_1.doc
 

Zarządzenie Nr 59/21 w sprawie powołania stałej komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursówna stanowiska nauczycieli akademickich w Zakładzie Nowych Mediów

PDF59_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 58/21 w sprawie zmiany nazwy specjalności z Pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyk i opieki na Pedagogika resocjalizacyjna na kierunku Pedagogika o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF58_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 57/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu konkursu na najlepszą pracę licencjacką, inżynierską lub magisterską w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2020/2021

PDF57_21.pdf

PDF57_21_1.pdf
PDF57_21_1_1.pdf
PDF57_21_1_2.pdf
PDF57_21_1_3.pdf

Załączniki "word"

DOCX57_21_1_1.docx
DOCX57_21_1_2.docx
DOCX57_21_1_3.docx

 

Zarządzenie Nr 56/21 w sprawie planowania i rozliczania kosztów organizacji konferencji i innych wydarzeń organizowanych przez Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku

PDF56_21.pdf
PDF56_21_1.pdf

XLS56_21_1_2_3.xls

PDF56_21_2.pdf

Załączniki "word"

DOCXWNIOSEK W SPRAWIE UZYSKANIA ZGODY NA REALIZACJĘ ZADANIAWYDARZENIA.docx

XLS56_21_1_2_3.xls

DOCXzałączniki do organizacji konferencj_seminariów_sympozjów_warsztatów .docx


 

Zarządzenie Nr 55/21 w sprawie dodatkowych zajęć wykraczających poza podstawę programową dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku  

PDF55_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 54/21 w sprawie ustalenia harmonogramu prac związanych z opracowaniem tygodniowych planów zajęć dydaktycznych dla poszczególnych kierunków/specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022

PDF54_21.pdf
XLS54_21_1_1.xls

 

Zarządzenie Nr 53/21 w sprawie wprowadzenia zmian do wstępnego planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej  we Włocławku na rok 2021

PDF53_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 52/21 w sprawie określenia zasad organizacji i przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF52_21.pdf
PDF52_21_1.pdf
PDF52_21_1_1.pdf
PDF52_21_1_2.pdf
PDF52_21_1_3a.pdf
PDF52_21_1_3b.pdf
PDF52_21_1_4.pdf

Załączniki "Word"

DOCX52_1_1.docx
DOC52_1_2.doc
DOCX52_1_3a.docx
DOCX52_1_3b.docx
DOCX52_1_4.docx


 

Zarządzenie Nr 51/21 w sprawie podziału dotacji ze środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na świadczenia dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2021

PDF51_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 50/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród dla studentów i absolwentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku za osiągnięcia  w roku akademickim 2020/2021

PDF50_21.pdf

Załączniki"Word"

DOCX50_21_1.docx
 

Zarządzenie Nr 49/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania „mini grantów” na działalność dydaktyczną

PDF49_21.pdf

Załączniki"Word"

DOCX49_1_1.docx
 

Zarządzenie Nr 48/21 w sprawie aktualizacji składu członkowskiego Rady Ekspertów przy Zakładzie Inżynierii Zarządzania 

PDF48_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 47/21 w sprawie sposobu organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021,
w warunkach czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

PDF47_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 46/21 w sprawie zmiany nazwy specjalności z HR w biznesie na Zarządzanie zasobami ludzkimi na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF46_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 45/21 w sprawie likwidacji specjalności  Projektowanie i rozwój przedsiębiorstwa na kierunku Zarządzanie o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia od roku akademickiego 2021/2022

PDF45_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 44/21 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) podejmujących studia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022

PDF44_21.pdf
PDF44_21_1.pdf
PDF44_21_2.pdf
PDF44_21_3.pdf

Załączniki "Word"

DOCX44_21_1.docx
DOCX44_21_2.docx
DOCX44_21_3.docx
 

Zarządzenie Nr 43/21 w sprawie ustalenia wzorów podań o przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022

PDF43_21.pdf

PDF43_21_1.pdf
PDF43_21_2.pdf
PDF43_21_3.pdf
PDF43_21_4.pdf


 

Załączniki "Word"

DOC43_21_1.doc
DOCX43_21_2.docx
DOC43_21_3.doc
DOC43_21_4.doc

 


 

Zarządzenie Nr 42/21 w sprawie aktualizacji w składzie powołanych członków społeczności uczelnianej do których można zgłosić zdarzenie o charakterze mobbingu i/lub dyskryminacji w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF42_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 41/21 zmieniające zarządzenie Nr 17/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie określenia terminów i form rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2020/2021

PDF41_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 40/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z poczty elektronicznej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF40_21.pdf
PDF40_21 załącznik.pdf
PDF40_21_1_1.pdf
PDF40_21_1_2.pdf

 

Załączniki "Word"

DOCX40_21_1_1.docx
DOCX40_21_1_2.docx

 

Zarządzenie Nr 39/21 w sprawie powołania zespołu ds. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

PDF39_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 38/21 w sprawie powołania komisji ds. potwierdzenia znajomości języka polskiego w celu możliwości odbywania studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku przez kandydata, dla którego język polski jest językiem obcym, w roku akademickim 2021/2022

PDF38_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 37/21 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia rekrutacji na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku w roku akademickim 2021/2022

PDF37_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 36/21 w sprawie sposobu postępowania kandydata w procesie rekrutacji, z uwzględnieniem sposobu dokonania elektronicznej rejestracji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022

PDF36_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 35/21 w sprawie określenia szczegółowego harmonogramu rekrutacji podstawowej i uzupełniającej na pierwszy rok studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, w roku akademickim 2021/2022 oraz powołania Biura rekrutacyjnego

PDF35_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 34/21 w sprawie ustalenia organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF34_21.pdf
PDF34_21 załącznik Nr 1.pdf
PDF34_21 załącznik Nr 2.pdf

 

Zarządzenie Nr 33/21 zmieniające Regulamin wynagradzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF33_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 32/21 w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej 

PDF32_21.pdf

Załączniki "Word"

DOCX32_21_1.docx
DOCX32_21_2.docx
DOCX32_21_3.docx
DOCX32_21_4.docx
DOCX32_21_5.docx
DOCX32_21_6.docx
DOCX32_21_7.docx

 

Zarządzenie Nr 31/21 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)

PDF31_21.pdf
PDF31_21_1.pdf

 

Zarządzenie Nr 30/21  w sprawie zasad przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone” w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF30_21.pdf
Załącznik wyłącznie do użytku wewnętrznego

Zarządzenie Nr 29/21 w sprawie powołania członków społeczności uczelnianej, do których można zgłosić zdarzenie o charakterze mobbingu i/lub dyskryminacji w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF29_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 28/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF28_21.pdf
PDF28_21 zał..pdf
PDF28_21_1_1.pdf
PDF28_21_1_2.pdf
PDF28_21_1_3.pdf
PDF28_21_1_4.pdf

Załączniki "Word"
DOC28.1.1 .doc
DOCX28.1.2 .docx
DOCX28.1.3 .docx
DOCX28.1.4 .docx

 

Zarządzenie Nr 27/21 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo –wychowawczych i dydaktycznych przez Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF27_21.pdf
PDF27_21 zał.pdf
PDF27_21_1_1.pdf
PDF27_21_1_2.pdf
PDF27_21_1_3.pdf

Załączniki "Word"

DOC27.1 .doc
DOC27.1.1 .doc
DOC27.1.2 .doc
DOC27.1.3 .doc

 

Zarządzenie Nr 26/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Inżynierii Zarządzania

PDF26_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 25/21 w sprawie wprowadzenia zasad konstruowania planu zadań inwestycyjnych i remontowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF25_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 24/21  w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2021/2022

PDF24_21.pdf

Załączniki "Word"

DOCX24_ 1_Załącznik nr 1.docx
DOCX24_ 1_Załącznik nr 2.docx
DOCX24_ 1_Załącznik nr 3.docx

 

Zarządzenie Nr 23/21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021

PDF23_21.pdf

 

Zarządzenie Nr 22/21 w sprawie Systemu kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF22_21.pdf
PDF22_21_zał.pdf

Załącznik "Word"

DOCXRejestr kontroli zarządczej .docx
 

Zarządzenie Nr 21/21 w sprawie trybu rozpatrywania wniosków o awans na stanowisko profesora uczelni w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF21_21.pdf

Załącznik "Word"
DOCXWniosek o awans na stanowisko profesora.docx
 

Zarządzenie Nr 20/21 w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2021

PDF20_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 19/21 w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2020

PDF19_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 18/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków składanych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF18_21.pdf

Załączniki "Word"

DOCXProtokół w sprawie przyjęcia skargi_wniosku wniesionego ustnie.docx
DOCXRejestr skarg i wniosków.docx

 

Zarządzenie Nr 17/21 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentów w kancelarii dokumentów niejawnych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF17_21.pdf

Zarządzenie Nr 16/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Pedagogiki dla kierunku Pedagogika (studia licencjackie)

PDF16_21.pdf

Zarządzenie Nr 15/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Pedagogiki dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna    

PDF15_21.pdf

Zarządzenie Nr 14/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Nowych Mediów   

PDF14_21.pdf

Zarządzenie Nr 13/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Filologii Angielskiej

PDF13_21.pdf

Zarządzenie Nr 12/21 zmieniające Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF12_21.pdf

Zarządzenie Nr 11/21 w sprawie prowadzenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej

PDF11_21.pdf

Zarządzenie Nr 10/21 w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Od Juniora
do Seniora”

PDF10_21.pdf
PDF10_21_ zał 1.pdf
PDF10_21_ zał 1.1.pdf
PDF10_21_ zał 1.2.pdf
PDF10_21_ zał 2.pdf
PDF10_21_ zał 3.1.pdf
PDF10_21_ zał 3.2.pdf

Załączniki "Word"

DOCFormularz zgłoszeniowy do projektu „Od Juniora do Seniora”_50_plus lat.doc
DOCXFormularz zgłoszeniowy do projektu „Od Juniora do Seniora”_6_8 lat.docx
DOCkwestionariusz osobowy uczestników_uczsetniczek małoletnich.doc
DOCkwestionariusz osobowy uczestników_uczsetniczek pełnoletniuch.doc
DOCOświadczenie uczestnika projektu.doc

 

Zarządzenie Nr 9/21 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich

PDF9_21.pdf

Zarządzenie Nr 8/21 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów

PDF8_21.pdf

Zarządzenie Nr 7/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Finansów i Rachunkowości  

PDF7_21.pdf

Zarządzenie Nr 6/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Administracji

PDF6_21.pdf

Zarządzenie Nr 5/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Informatyki   

PDF5_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 4/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Zarządzania   

PDF4_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 3/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Mechaniki i Budowy

PDF3_21.pdf

Zarządzenie Nr 2/21 w sprawie ustalenia symboli literowych jednostek organizacyjnych, działów i samodzielnych stanowisk pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

PDF2_21.pdf
PDF2_21 zał..pdf

Zarządzenie Nr 1/21 w sprawie zmiany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF1_21.pdf