Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Rektora 2021

Zarządzenie Nr 31/21 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)

PDF31_21.pdf
PDF31_21_1.pdf

 

Zarządzenie Nr 30/21  w sprawie zasad przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone” w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF30_21.pdf
Załącznik wyłącznie do użytku wewnętrznego

Zarządzenie Nr 29/21 w sprawie powołania członków społeczności uczelnianej, do których można zgłosić zdarzenie o charakterze mobbingu i/lub dyskryminacji w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF29_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 28/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF28_21.pdf
PDF28_21 zał..pdf
PDF28_21_1_1.pdf
PDF28_21_1_2.pdf
PDF28_21_1_3.pdf
PDF28_21_1_4.pdf

Załączniki "Word"
DOC28.1.1 .doc
DOCX28.1.2 .docx
DOCX28.1.3 .docx
DOCX28.1.4 .docx

 

Zarządzenie Nr 27/21 w sprawie wprowadzenia wzoru umowy na świadczenie usług opiekuńczo –wychowawczych i dydaktycznych przez Przedszkole Akademickie przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF27_21.pdf
PDF27_21 zał.pdf
PDF27_21_1_1.pdf
PDF27_21_1_2.pdf
PDF27_21_1_3.pdf

Załączniki "Word"

DOC27.1 .doc
DOC27.1.1 .doc
DOC27.1.2 .doc
DOC27.1.3 .doc

 

Zarządzenie Nr 26/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Inżynierii Zarządzania

PDF26_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 25/21 w sprawie wprowadzenia zasad konstruowania planu zadań inwestycyjnych i remontowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF25_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 24/21  w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2021/2022

PDF24_21.pdf

Załączniki "Word"

DOCX24_ 1_Załącznik nr 1.docx
DOCX24_ 1_Załącznik nr 2.docx
DOCX24_ 1_Załącznik nr 3.docx

 

Zarządzenie Nr 23/21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/20 Rektora Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów Menedżerskie Studia Finansowo-Prawne o profilu praktycznym, na studiach stacjonarnych drugiego stopnia od roku akademickiego 2020/2021

PDF23_21.pdf

 

Zarządzenie Nr 22/21 w sprawie Systemu kontroli zarządczej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF22_21.pdf
PDF22_21_zał.pdf

Załącznik "Word"

DOCXRejestr kontroli zarządczej .docx
 

Zarządzenie Nr 21/21 w sprawie trybu rozpatrywania wniosków o awans na stanowisko profesora uczelni w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF21_21.pdf

Załącznik "Word"
DOCXWniosek o awans na stanowisko profesora.docx
 

Zarządzenie Nr 20/21 w sprawie wstępnego planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2021

PDF20_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 19/21 w sprawie wprowadzenia zmian do planu rzeczowo-finansowego  Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na rok 2020

PDF19_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 18/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków składanych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF18_21.pdf

Załączniki "Word"

DOCXProtokół w sprawie przyjęcia skargi_wniosku wniesionego ustnie.docx
DOCXRejestr skarg i wniosków.docx

 

Zarządzenie Nr 17/21 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji dokumentów w kancelarii dokumentów niejawnych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF17_21.pdf

Zarządzenie Nr 16/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Pedagogiki dla kierunku Pedagogika (studia licencjackie)

PDF16_21.pdf

Zarządzenie Nr 15/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Pedagogiki dla kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna    

PDF15_21.pdf

Zarządzenie Nr 14/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Nowych Mediów   

PDF14_21.pdf

Zarządzenie Nr 13/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Filologii Angielskiej

PDF13_21.pdf

Zarządzenie Nr 12/21 zmieniające Regulamin Uczelnianego Funduszu Świadczeń Socjalnych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF12_21.pdf

Zarządzenie Nr 11/21 w sprawie prowadzenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej

PDF11_21.pdf

Zarządzenie Nr 10/21 w sprawie zmiany regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Od Juniora
do Seniora”

PDF10_21.pdf
PDF10_21_ zał 1.pdf
PDF10_21_ zał 1.1.pdf
PDF10_21_ zał 1.2.pdf
PDF10_21_ zał 2.pdf
PDF10_21_ zał 3.1.pdf
PDF10_21_ zał 3.2.pdf

Załączniki "Word"

DOCFormularz zgłoszeniowy do projektu „Od Juniora do Seniora”_50_plus lat.doc
DOCXFormularz zgłoszeniowy do projektu „Od Juniora do Seniora”_6_8 lat.docx
DOCkwestionariusz osobowy uczestników_uczsetniczek małoletnich.doc
DOCkwestionariusz osobowy uczestników_uczsetniczek pełnoletniuch.doc
DOCOświadczenie uczestnika projektu.doc

 

Zarządzenie Nr 9/21 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich

PDF9_21.pdf

Zarządzenie Nr 8/21 w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów

PDF8_21.pdf

Zarządzenie Nr 7/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Finansów i Rachunkowości  

PDF7_21.pdf

Zarządzenie Nr 6/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Administracji

PDF6_21.pdf

Zarządzenie Nr 5/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Informatyki   

PDF5_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 4/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Zarządzania   

PDF4_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 3/21 w sprawie powołania Rady Ekspertów przy Zakładzie Mechaniki i Budowy

PDF3_21.pdf

Zarządzenie Nr 2/21 w sprawie ustalenia symboli literowych jednostek organizacyjnych, działów i samodzielnych stanowisk pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

PDF2_21.pdf
PDF2_21 zał..pdf

Zarządzenie Nr 1/21 w sprawie zmiany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF1_21.pdf