Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienia poniżej 130 000 zł - 2021

2021.09.24 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę oprogramowania do studia telewizyjnego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.09.22 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę księgozbioru do biblioteki Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.09.02 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostęp (do minimum 400 kluczy) do programu do symulacji biznesowych dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”.

2021.09.01 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę, wdrożenie, wsparcie i rozwój systemu do rejestracji i bilansowania czasu pracy w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”.

2021.08.30 - Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę sprzętu, pomocy dydaktycznych i oprogramowania do studia telewizyjnego w PUZ we Włocławku"

2021.08.05 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę księgozbioru do biblioteki Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.07.13 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę aktualizacji do 18 posiadanych licencji oprogramowania Espirit CAM

2021.07.12 - Zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Przebudowa Domu Studenta

2021.06.25 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Przeprowadzenie warsztatów dla 3 grup nauczycieli akademickich w obszarze komunikacji ze studentami Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku"

2021.06.23 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie usługi składu, łamania i druku publikacji dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.06.14 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Przeprowadzenie 20 godzinnego warsztatu dla studentów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”.

2021.06.08 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę sprzętu dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”.

2021.05.26 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Wykonanie okresowego rocznego przeglądu budowlanego obiektów PUZ we Włocławku”

2021.05.19 - Zaproszenie do złożenia oferty na "Dostawę pomocy dydaktycznych wykorzystywanych przez studentów"

2021.05.14 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę magicznego dywanu (podłogi interaktywnej) dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku wraz z montażem urządzenia i szkoleniem instruktażowym”

2021.05.12 - Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie okresowego przeglądu technicznego i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych

2021.05.06 - Zapytanie ofertowe na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (MCSM) Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.04.12 - Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych

2021.03.31 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 2022 z możliwością przedłożenia umowy na kolejny 2 letni okres”

2021.03.24 - Zapytanie ofertowe na "Wykonanie kompleksowej obsługi bankowej PUZ we Włocławku na okres 36 miesięcy"

2021.03.04 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawę księgozbioru do biblioteki Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.03.02 - Przetarg pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku Domu Studenta przy ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25

2021.02.26 - Zaproszenie do złożenia oferty na „Dostawa sprzętu do alternatywnych form prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku”

2021.02.18 - Zaproszenie do złożenia oferty na „świadczenie usług serwisowych oraz dostarczanie oryginalnych bądź zamienników tonerów dla drukarek i kserokopiarek”

2021.02.11 - Zaproszenie do złożenia oferty na Dostawę artykułów biurowych, papierniczych, plastycznych i kreatywnych dla Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, Przedszkola Akademickiego oraz w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

2021.01.29 - Zapytanie ofertowe na wykonanie 2-ów spotów promocyjnych

2021.01.18 - Zapytanie ofertowe na „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”