Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Dyrektora Administracyjnego

Rok 2022

Zarządzenie Nr 9/22 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF9_22.pdf
 

Zarządzenie Nr 8/22 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF8_22.pdf
 

Zarządzenie Nr 7/22 w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF7_22.pdf
 

Zarządzenie Nr 6/22 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF6_22.pdf
 

Zarządzenie Nr 5/22 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF5_22.pdf
 

Zarządzenie Nr 4/22 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CHARLIE-CRP w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF4_22.pdf
 

Zarządzenie Nr 3/22 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP w Państwowej Uczelni Zawodowej
we Włocławku

PDF3_22.pdf
 

Zarządzenie Nr 2/22 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA CRP w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF2_22.pdf
 

Zarządzenie Nr 1/22 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF1_22.pdf
 

Rok 2021

Zarządzenie Nr 14/21 w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji pieczątek

PDF14_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 13/21 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF13_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 12/21 w sprawie ustalenia wysokości kaucji zabezpieczającej w Domu Studenta

PDF12_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 11/21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu nieodpłatnego korzystania przez nauczycieli akademickich Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z urządzeń ksero oraz drukarek

PDF11_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 10/21 w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji druków ścisłego zarachowania

PDF10_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 9/21 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury druków ścisłego zarachowania, będących w użytkowaniu w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na dzień 30 listopada 2021 roku, oraz powołania składu komisji inwentaryzacyjnej

PDF9_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 8/21 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w obiektach Państwowej Uczelni  Zawodowej we Włocławku

PDF8_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 7/21 w sprawie powołania Komisji do oceny przygotowania obiektów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku do roku akademickiego 2021/2022

PDF7_21.pdf
 

Zarządzenie Nr 6/21 w sprawie powołania komisji do brakowania i przekazania do zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Zakładowym w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF6_21.pdf

Załącznik "word"

DOC6_21_1.doc
 

Zarządzenie Nr 5/21  zmieniające zarządzenie Nr 2/21 Dyrektora Administracyjnego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku z dnia 2 marca 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej środków trwałych, w tym nieruchomości,  wyposażenia i wartości niematerialno-prawnych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, oraz powołania składu Komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych

PDF5_21.pdf
PDF5_21_zał_.pdf

 

Zarządzenie Nr 4/21 w sprawie zmiany Regulaminu wypożyczalni rowerów w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

PDF4_21.pdf
PDF4_21_załączniki.pdf

 

Załączniki "word"

DOC4_21_załączniki.doc
 

Zarządzenie Nr 3/21 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej środków trwałych,  wyposażeniai wartości niematerialno-prawnych w budynku Przedszkola Akademickiego Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku oraz powołania składu Komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych

PDF3_21.pdf
PDF3_21_zał.pdf

 

Zarządzenie Nr 2/21 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej środków trwałych, w tym nieruchomości,  wyposażenia i wartości niematerialno-prawnych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, oraz powołania składu Komisji inwentaryzacyjnej
i zespołów spisowych

PDF2_21.pdf

PDF2_21_zał.pdf
 

Zarządzenie Nr 1/21 w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji druków ścisłego zarachowania 

PDF1_21.pdf
 

Rok 2020

 • Zarządzenie Nr 8/20 z dnia 02 grudnia w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji pieczątek 
 • Zarządzenie Nr 7/20 z dnia 03 listopada w sprawie powołania Komisji w celu likwidacji składników majątku ruchomego w obiektach Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku przy ul. 3 Maja 17, ul. Mechaników 3 i ul. Obrońców Wisły 1920 r.
 • Zarządzenie Nr 6/20 z dnia 12 października w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury druków ścisłego zarachowania, będących w użytkowaniu w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na dzień 30 listopada 2020 roku oraz powołania składu komisji inwentaryzacyjnej
 • Zarządzenie Nr 5/20 z dnia 01 października w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu wynajmu pomieszczeń i powierzchni w obiektach Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 4/20 z dnia 15 września w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 11/11 Kanclerza Państwowej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 5 grudnia 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania samochodami służbowymi stanowiącymi własność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 3/20 z dnia 06 lipca w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu za pranie odzieży i środków utrzymania higieny osobistej pracowników Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 2/20 z dnia 08 czerwca w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Archiwum Zakładowym w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku
 • Zarządzenie Nr 1/20 z dnia 23 stycznia w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji druków ścisłego zarachowania 
   

Rok 2019

 • Zarządzenie Nr 2/19 z dnia 13 grudnia w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji pieczątek
 • Zarządzenie Nr 1/19 z dnia 24 października w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury druków ścisłego zarachowania będących w użytkowaniu w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku na dzień 30 listopada 2019 roku oraz powołania składu komisji inwentaryzacyjnej